O sobie, o naszej działalności…

Wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego są szkołami o charakterze społecznym, których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce wpisane do KRS pod numerem 126961.

Pierwsza szkoła (aktualnie jest to Policealna Szkoła Edukacji Społecznej) funkcjonuje od roku 1995, a pozostałe placówki powstawały w latach 1997 – 2008. Najwięcej szkół zorganizowano w roku 2000 i były to szkoły podstawowe funkcjonujące w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. Mała Szkoła. Większość z nich to szkoły publiczne, na których funkcjonowanie wydały zezwolenie stosowne władze gminne. Ich powstanie należy zawdzięczać głównie inicjatywie i zaangażowaniu rodziców oraz innych przedstawicieli lokalnych społeczności zlikwidowanych wówczas szkół.

Aktualnie w skład Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego wchodzą:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu (gm. Baranowo)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pełtach (gm. Myszyniec)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pupkowiźnie (gm. Łyse)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Zdunku (gm. Myszyniec)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku (gm. Łyse)
 • Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Rżańcu (gm. Olszewo-Borki)
 • Społeczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce dla Dorosłych
 • Liceum Ogólnokształcące SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce dla Dorosłych
 • Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce

Dotychczas szkoły wchodzące w skład ZS SIGiE im. Karola Adamieckiego ukończyło ponad 1850 uczniów. Największą wśród nich grupę stanowią uczniowie i słuchacze technikum ekonomicznego i liceum ogólnokształcącego. Aktualnie najwięcej osób kształci się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

W placówkach Zespołu Szkół SIGiE, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych jest szereg różnorodnych inicjatyw i przedsięwzięć, z których korzystają uczniowie i słuchacze naszych szkół oraz zainteresowane osoby i instytucje, nie tylko z Kurpiowszczyzny. Do najważniejszych zaliczyć należy:

 • Konkurs Recytatorski Poezji Ks. Jana Twardowskiego organizowany każdego roku w ostatnią sobotę maja od 1997 r.
 • Wydanie dwóch tomików poezji ks. Janusza Malinowskiego „Jutro przyszło za wcześnie” (1998) i „Ścieżki” (2002)
 • Organizacja wykładów i spotkań z ludźmi ze świata nauki i polityki, wśród których byli m.in. prof. Tomasz Strzembosz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Posłowie na Sejm: Janusz Korwin-Mikke, Marian Piłka, Eurodeputowany Ryszard Czarnecki, Senator RP Jan Szafraniec, Pisarz Jerzy Narbutt – autor hymnu Solidarności
 • Publikacja O sobie, o naszej ziemi wydawana głównie w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia od 1998 r.
 • Organizacja olimpiad i konkursów dla uczniów szkół podstawowych, w których dotychczas wzięło udział ponad 1800 uczniów ze szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
 • Dwukrotne pełnienie roli głównego sponsora Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Aktorską (OSPA) w Ostrołęce
 • Koncerty muzyczne dla społeczności szkół i lokalnych środowisk z udziałem: Janusza Laskowskiego, Jerzego Połomskiego i Janusza Zakrzeńskiego
 • Organizacja „Spotkań z historią” z okazji rocznic odzyskania niepodległości przez Polskę, w ramach których od 2005 roku przyznawane jest Wyróżnienie pn. Narodowi i Ojczyźnie za wysiłek i zasługi w patriotycznym wychowaniu Polaków.
 • Prowadzenie dodatkowych zajęć, takich jak: zajęcia muzyczne i nauka gry na instrumentach, koło informatyczne, szkolne koło PCK, zajęcia logopedyczne, koło sportowe, gry i zabawy ogólnorozwojowe, koło artystyczne, koło matematyczne.
 • Wspólne wyjazdy uczniów, słuchaczy i nauczycieli na spektakle teatralne wystawiane w różnych miastach Polski.
 • Kilkudniowe wycieczki krajoznawczo-edukacyjne uczniów szkół podstawowych.