Olimpiady i konkursy

Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce jest również miejscem organizacji i realizacji wielu imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

Przykładem mogą być tutaj cykliczne konkursy i olimpiady organizowane przez „małe” szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół w ciągu roku szkolnego. I tak na przykład:

 • Konkurs Pięknego Czytania (styczeń) organizowany przez Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce,
 • Mała Olimpiada Wiedzy o Kurpiowszczyźnie (luty),
 • Mała Olimpiada Matematyczna (marzec),
 • Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego (maj) organizowany przez Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce oraz Parafię p.w. Św. Wojciecha w Ostrołęce (do tej pory odbyło się dwadzieścia edycji konkursu),
 • Konkurs Wiedzy z Języka Polskiego (czerwiec)
 • międzyszkolny konkurs na wykonanie projektu edukacyjnego, związanego z obchodami danego roku kalendarzowego.

W powyższych konkursach i olimpiadach biorą udział nie tylko uczniowie i słuchacze ZS SIGiE, ale również uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zgodnie z regulaminem poszczególnych konkursów) z miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego.

Przykładem działań w ZS SIGiE mogą być uroczystości o charakterze kulturalnym i imprezy sportowe i integracyjne, m.in.:

 • apele i z okazji okolicznych świąt (święta państwowe, kościelne, Dzień Matki/Ojca/Babci/Dziadka/Nauczyciela/Dziecka itp.),
 • spotkania świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla uczniów/słuchaczy, nauczycieli, pracowników i gości,
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek odbywający się rokrocznie w siedzibie Zespołu szkół w Ostrołęce (styczeń-luty),
 • obchody Święta Polskiej Niezapominajki, organizowane w maju,
 • igrzyska sportowe organizowane w czerwcu w Pupkowiźnie przez Szkołę Podstawową SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pupkowiźnie,
 • wycieczki krajoznawcze, turystyczno-edukacyjne uczniów i nauczycieli.
 • promocja działań szkoły na targach pracy i edukacyjnych.