Społeczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce dla Dorosłych

Społeczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2017 r. Od tego dnia w strukturze Szkoły funkcjonują klasy gimnazjalne Społecznego Gimnazjum SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce dla Dorosłych. Szkoła jest niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej – stosownie do obowiązujących planów nauczania. Umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych w podstawie programowej, niezbędnych do kontynuowania nauki, a także podejmowania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe, m.in. planowanie kariery oraz podstawy psychologii. Słuchacze Społecznej Szkoły Podstawowej aktywnie uczestniczą w realizacji przedsięwzięć przyjętych przez Zespół Szkół SIGiE.

Obecnie w klasach gimnazjalnych w Społecznej Szkole Podstawowej SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce dla Dorosłych uczy się 16 słuchaczy. Absolwenci mają możliwość bezpłatnego kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym SIGiE im. Karola Adamieckiego dla Dorosłych, a następnie w Policealnej Szkole Edukacji Społecznej.

Rada pedagogiczna Społecznej Szkoły Podstawowej SIGiE dla Dorosłych w roku szkolnym 2017/2018:
mgr Iwona M. Cwalińska – dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
mgr Grzegorz Bałdyga – nauczyciel fizyki
lic. Michał Gawek – nauczyciel informatyki
mgr Marlena Grzeszczyk – nauczyciel biologii, chemii
mgr Monika Gryglik – nauczyciel geografii, historii o społeczeństwie
mgr Nina Kochańska – nauczyciel matematyki
mgr Marzena Kur – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
mgr Emilia Mrozek – planowanie kariery
mgr Teresa Wieremiejczyk – nauczyciel języka angielskiego

Kontakt:
Społeczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce dla Dorosłych
Aleja Wojska Polskiego 44, 07-401 Ostrołęka
tel./fax. 29 769 15 26, 29 769 18 31
e-mail: zssigie@interia.pl